Upcoming Events

At Central Synagogue

May 2020

June »
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
26
27
28
29
10–10pm IsraPalooza
30
11:30–1pm Shabbat Worship
4:30–5pm PJs and Havdalah
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
8–8:15am Daily Minyan
7:15–7:45pm Virtual Shavuot Oneg
8–8:15am Daily Minyan
9:30–11am Shavuot Yizkor
6–7:30pm Shabbat Worship
1
8–8:15am Daily Minyan
10–10:30am Daily Minyan
2
8–8:15am Daily Minyan
3
8–8:15am Daily Minyan
4
8–8:15am Daily Minyan
5
8–8:15am Daily Minyan
6–7:30pm Shabbat Worship
6